financial assets

financial assets
Claims on real assets. Bloomberg Financial Dictionary

Financial and business terms. 2012.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • financial assets — finansinis turtas statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Turtas, kuris yra: 1) pinigai ir pinigų ekvivalentai; 2) sutartinė teisė pasikeisti finansinėmis priemonėmis su kita šalimi galimai sau… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • financial assets for sale — parduoti laikomas finansinis turtas statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Finansinis turtas, kuris buvo įsigytas parduoti arba siekiant gauti pelno iš jo kainos svyravimų, ir kitas finansinis turtas …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • financial assets amortisation amount — finansinio turto amortizacijos suma statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Apskaičiuotų palūkanų metodu nustatyta gautinų palūkanų suma, rodanti finansinio turto balansinės vertės prieaugį per tam… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • financial assets depreciation loses — finansinio turto nuvertėjimo nuostoliai statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Suma, kuria finansinio turto balansinė vertė yra didesnė už sumą, tikėtiną atgauti perleidžiant ar naudojant finansinį… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Financial assets — Claims on real assets. The New York Times Financial Glossary …   Financial and business terms

  • fixed financial assets — ilgalaikis finansinis turtas statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Finansinis turtas, naudojamas ilgiau kaip 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • long-term financial assets — ilgalaikis finansinis turtas statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Finansinis turtas, naudojamas ilgiau kaip 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • available-for-sale financial assets — parduoti laikomas finansinis turtas statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Finansinis turtas, kuris buvo įsigytas parduoti arba siekiant gauti pelno iš jo kainos svyravimų, ir kitas finansinis turtas …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • amortised cost of financial assets — amortizuota finansinio turto savikaina statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Finansinio turto įsigijimo savikaina, atėmus atgautą už šį turtą sumokėtos pagrindinės sumos dalį, pripažinus įsigijimo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • short-term financial assets — trumpalaikis finansinis turtas statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Finansinis turtas, kurį tikimasi parduoti arba panaudoti per 12 mėnesių nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”